Μια ιστορία που αφορά σημαντικά πράγματα: την οικογένεια, την κληρονομιά, την επιτυχία και τα υφάσματα. Ναι, τα υφάσματα. Δυο απομακρυσμένες αδελφές δένονται με πολύπλοκο τρόπο καθώς δουλεύουν μαζί για να ανακτήσουν την σπάνια και πολύτιμη κληρονομιά τους, την οποία ανεξήγητα ο μακαρίτης πατέρας τους αφήνει στον μυστήριο Μάρκο.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *