Μια νεαρή γυναίκα είναι παγιδευμένη σ’ ένα εγκαταλελειμμένο θέατρο. Αναμνήσεις του τραυματικού παρελθόντος της αναδύονται.