Μια νεαρή γυναίκα είναι παγιδευμένη σ’ ένα εγκαταλελειμμένο θέατρο. Αναμνήσεις του τραυματικού παρελθόντος της αναδύονται.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *