Σύνοψη: Μία αναπαράσταση κινουμένων σχεδίων για υγιεινό φαγητό και  για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, που ξεκινά από τις καθημερινές μας συνήθειες.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *