Σύνοψη: Οι οικογενειακές αρχές είναι οι πιο σημαντικές στη ζωή, το πιο πολύτιμο δώρο. Για αυτό η Μεγάλη Αράχνη δημιουργεί τον πρώτο άνθρωπο και του μαθαίνει για το νόημα της ζωής, για να τον βοηθήσει να κάνει τη δική του οικογένεια.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *