Σύνοψη: Ένας κύριος ψάχνει τον κατάλληλο άνθρωπο για να τον βοηθήσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ο χρόνος τρέχει και οι προϋποθέσεις είναι πολύ συγκεκριμένες.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *