Σύνοψη: Η σχιζοφρένεια έχει μεγάλη ποικιλία συμπτωμάτων, τα οποία εκδηλώνονται σταδιακά και δεν μπορούν να θεραπευτούν τελείως. Αυτή είναι η ιστορία ενός νέου ανθρώπου που πάσχει από σχιζοφρένεια και βιώνει παραισθήσεις.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *