Σύνοψη: Μία γυναίκα ταξιδεύει και βιώνει και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα, ανακαλύπτοντας τις ομορφιές της κάθε μίας. Η στοχαστική και μαγική ατμόσφαιρα της ταινίας προσκαλεί το κοινό να αναλογιστεί πως ακόμα και το αδύνατο γίνεται δυνατό.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *