Σύνοψη: Μία βουβή εικαστική ιστορία ενός γλύπτη, που επιλέχθηκε για να δημιουργήσει ζωή με τον δικό του τρόπο.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *