Σύνοψη: Έτος 1930. Ένα παιχνίδι εξουσίας, ένα παιχνίδι ελευθερίας που σπάει τα δεσμά…

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *