Σύνοψη: Μία ιστορία ενηλικίωσης για δύο αδερφές, οι οποίες καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε μία νύχτα. Σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να βρουν χρήματα, έρχονται αντιμέτωπες με εικόνες από ένα τραυματικό παρελθόν και την σκληρή πραγματικότητα και συνειδητοποιούν πόσο δύσκολο είναι για μία οικογένεια να τα βγάλει πέρα. 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *