Σύνοψη: Δύο γενναίες αδερφές βιώνουν τη βίαιη και κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα τους. Τελικά, αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τον πατέρα τους και να ξαναρχίσουν από την αρχή, υγιείς, μακριά από το ανεπιθύμητο σπίτι τους.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *