Σύνοψη: Η Σοβιετική Ένωση έχει αυστηρούς κανόνες, ιδιαίτερα όσον αφορά στην τέχνη. Ο Τζόνας Τζουράσας, θεατρικός σκηνοθέτης, βρίσκεται στην ευαίσθητη θέση να ανεβάσει, σε δύσκολες εποχές, μία παράσταση που θα συγκινήσει το κοινό. Η Σοβιετική Ένωση απαγορεύει την παράσταση κρίνοντάς την “αντισοβιετική” και ο Τζόνας αναγκάζεται να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο θα αφυπνίσει την κοινωνία.  

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *