Σύνοψη: Η ιστορία ενός μουσικού από την Ελλάδα, που βυθίζεται στο πάθος του και αναπνέει με τη μουσική όλη του τη ζωή.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *