Σύνοψη: Ένας άνθρωπος δουλεύει όλη του τη ζωή με το φως στο σινεμά. Φαίνεται πως το φως δεν ορίζει μόνο τη σωστή εικόνα σε μία ταινία, αλλά είναι και ένα ακατανόητο στοιχείο της φύσης. Η φύση του φωτός μπερδεύει τις αναμνήσεις και οδηγεί στα μυστήρια του σύμπαντος.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *