Σύνοψη: Μία εφευρετική και καλλιτεχνική απόδοση της καθημερινότητας και των ανεπαίσθητων λεπτομερειών της.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *