Σύνοψη: Το ταξίδι για την προσωπική απελευθέρωση από την αμαρτία είναι μακρύ και δύσκολο. Μόνο ο Κύριος είναι αυτός που θα βοηθήσει και θα σώσει την ανθρώπινη ψυχή.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *