Σύνοψη: Βιώνοντας κάτι που την έφερε πολύ κοντά στον θάνατο, η Σοφία βλέπει μυστικιστικές εικόνες της φύσης και αναρωτιέται για τη σύνδεση μεταξύ της φύσης και του Παραδείσου.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *