Σύνοψη: Η έκφραση της αίσθησης της ευγένειας και της ομορφιάς, στην οποία παραπέμπει η λέξη “λευκό”.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *