Σύνοψη: Η ταινία  “Γέφυρες Φιλίας” αφορά φιλίες που αντέχουν στη δοκιμασία του χρόνου και της απόστασης και μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε πόσο όμορφη είναι η ζωή με φίλους.

Πρωταγωνιστούν: Garima Avtar, Sotiria Kolovou, Emmanouela Zafeiroudi

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *