Σύνοψη: Ένα ζευγάρι έρχεται αντιμέτωπο με τους νέους κανονισμούς για τις εκτρώσεις στην Πολωνία που επηρεάζουν τη συμπεριφορά της κοινωνίας. Ακολουθώντας τους κανονισμούς, το ζευγάρι πηγαίνει σε μία τυχαία περιοχή να θάψει ένα κιβώτιο, του οποίου το κρυφό περιεχόμενο θα οδηγήσει σε μία απρόσμενη σειρά γεγονότων.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *