Σύνοψη: Τι κι αν οι λύσεις σε όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας βρίσκονται στις ιδέες δύο ηλικιωμένων ανθρώπων; Τις συζητούν σε έναν μακρύ και περίπλοκο διάλογο και οι πράξεις τους οδηγούν σε σκληρές συνέπειες.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *