Σύνοψη: Μία μουσική αναπαράσταση της ηρεμίας στα χρόνια της πανδημίας και ένα μικρό μήνυμα στους αγαπημένους μας.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *