Σύνοψη: Η κοινότητα διαλύεται και οι γείτονες απομονωνονται σε ένα  παλιό κατεστραμμένο κτίριο, που παρουσιάζει ένα κοινό πρόβλημα – κακές σωληνώσεις. Ο μοναδικός γείτονας, ένας παλιός υδραυλικός, προσπαθεί να προειδοποιήσει τους γείτονές του για το πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλημμύρα ολόκληρο το σπίτι. Έτσι, οι ενοικιαστές πρέπει να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους για να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ τους και να λύσουν ένα δύσκολο ζήτημα.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *